קמח לפסטה איטלקי סוג “00” 1 ק”ג {כחול}

13.00ליחידה